Kryptonite New York Standardbøylelås

 • Beskrivelse

Tekst fra www.sykkeltyveri.no: 

Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG) har spesielle kriterier for godkjenning av sykkellåser. Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) har en liste over FG-godkjente låser. Her følger utdrag av "Normer for typegodkjente sykkellåser" utgitt av FG i 1992.

 1. Låsen skal ha en slik styrke at den ikke lar seg forsere på kortere tid enn 3 minutter i henhold til punktet "Angrep med håndverktøy".
 2. Låsens sperrefunksjoner skal kunne motstå dirking og manipulasjon i minst 1 minutt. Dirkeprøven skal utføres av en låstekniker som har god erfaring med dirking.

 

Angrep med håndverktøy

Prøvingsgruppen får utdelt 7 låser. Ved hver enkelt prøve får 2 av nedennevnte verktøy anvendes:

 • Hammer 320 g
 • Skiftenøkkel 150 mm
 • Skrutrekker 270 x 8 mm
 • Rørtang 280 mm
 • Polygriptang 300 mm
 • Hovtang 200 mm
 • Endeavbiter med utveksling 240 mm
 • Wiresaks 240 mm
 • Baufil
 • Stikksag
 • Lommekniv
 • Dor
 • Sigarett-tenner av engangstype med butangass

Prøvingsgruppen kan velge hvilke som helst angrepspunkter på låsen for å åpne den på kortest mulig tid. Angrepspunkter skal omfatte tvangsvridning av sylinder, oppbryting av sluttstykkedel, slag mot låsreile ved 20 grader og -20 grader, saging av låsreile, vridning av låsreile og klipping.

Ved test av lås, vurderer FG også låsens motstand mot vær og vind gjennom en korrosjonsprøve i salttåkekammer og en kuldeprøve i klimakammer.

 

Hvilke Kryptonite låser er FG-godkjent?

Fra listen over FG-godkjente sykkellåser ser vi at følgende Kryptonite bøylelåser er FG- godkjent. Tallet i parentes angir QLS på en skala fra 1 til 20 hvor 20 er best.

 • Kryptonite New York Lock (10)
 • Kryptonite Evolution 2000 (9)
 • Kryptonite K4 Plus (8)
 • Kryptonite Kryptolok (8)